Hlášení 22. 5. 2023 PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Květen 2023 11:36


Lékárna v Českém Meziříčí bude v úterý 23. 5. 2023 otevřena pouze do 14 hodin.


Důchodci od Dědiny zvou své členy na posezení s opékáním, které se uskuteční v úterý 23. května od 14 hodin na myslivně.


Upozorňujeme nájemce hrobových míst na končící platnost nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v Českém Meziříčí, které byly uzavřeny v roce 2013. Žádáme, aby se tito nájemci dostavili na obecní úřad – kancelář místních poplatků – k sepsání nové nájemní smlouvy. Při sepsání smlouvy se hradí poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách obce.