Projekt - Tvorba PD PDF Tisk Email

Projekt: Tvorba PD pro sloučené řízení na akci "Splašková kanalizace ve vybraných ulicích - České Meziříčí"

Rok realizace: 2023

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo vytvoření ucelené projektové dokumentace pro sloučené řízení, tj. dokumentace pro územní řízení a      dokumentace pro stavební povolení pro vznik splaškové kanalizace v ulici Zahradní, Al. Jiráska, J. Fučíka, Záhumenská a v ulici Na Nábřeží v obci

České Meziříčí.

Dotace: 225.000 Kč.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.