Filtr na titulek 
OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "účetní obce" 17.07.2019
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška 26.06.2019
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 26. 6. 2019 17.06.2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2019 - Prodloužení pachtovní smlouvy 10.06.2019
OÚ České Meziříčí - Závěrečný účet obce za rok 2018 03.06.2019
OÚ České Meziříčí - Organizační řád ke schválení 03.06.2019
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška 27.05.2019
OÚ České Meziříčí - Výsledky voleb do EP konaných 24. -. 25. 5. 2019 27.05.2019
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 15.05.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Oznámení o době a místu konání voleb 09.05.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Pozvánka pro členy OVK 30.04.2019
Královéhradecká provozní - výsledná kalkulace - vodné, stočné 29.04.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování členů OVK 29.04.2019
OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "knihovník/knihovnice" 26.04.2019
Finanční úřad pro KHK - veř.vyhláška - info k dani z nemovitostí 24.04.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Zajištění pověřeného pracovníka 12.04.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování zapisovatelů 12.04.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků 09.04.2019
Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy 04.04.2019
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1 04.04.2019
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2 04.04.2019
DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet 29.03.2019
OÚ České Meziříčí - Rozpočet Základní školy na rok 2019 26.03.2019
OÚ České Meziříčí - Rozpočet Mateřské školy na rok 2019 26.03.2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - stanovení min. počtu členů OVK 25.03.2019
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 18.03.2019
MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - územní plán 14.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 05.03.2019
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 13. 3. 2019 04.03.2019
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Obec 25.02.2019
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Základní škola 25.02.2019
OÚČeské Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Mateřská škola 25.02.2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2019 - prodej části pozemku 25.02.2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2019 - prodej pozemku 25.02.2019
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 19.02.2019
Měú Pečky - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí HPS čj. PEC/204/2019 15.02.2019
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 2. 2019 13.02.2019
Finanční úřad pro KHK - Mimořádné rozšíření úředních hodin 13.02.2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení 11.02.2019
OÚ České Meziříčí - Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 zák. 106/1999 Sb. 31.01.2019
OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "technik obce" 24.01.2019
MěÚ Dobruška - Veř.vyhl. - OOP-přechodná úprava provozu 16.01.2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení 02.01.2019