Filtr na titulek 
1 Plán zimní údržby místních komunikací 2019/2020 12.11.2019
2 OÚ České Meziříčí - Řád veřejného pohřebiště 29.10.2019
3 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 21.10.2019
4 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 7 17.10.2019
5 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 10. 10. 2019 03.10.2019
6 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2019 - prodej pozemku 25.09.2019
7 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 9/2019 - prodej pozemku 25.09.2019
8 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2019 - prodej pozemku 25.09.2019
9 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2019 - prodej pozemků 25.09.2019
10 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2019 - prodej pozemku 25.09.2019
11 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 6 20.09.2019
12 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 20.09.2019
13 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019
14 E-vyhláška - elektronická aukce nemovitých věcí 30.08.2019
15 Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy 30.08.2019
16 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - místní úprava provozu 30.08.2019
17 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 4. 9. 2019 27.08.2019
18 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 7. 8. 2019 30.07.2019
19 MěÚ Dobruška - Návrh OOP - místní úprava provozu 30.07.2019
20 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 5 26.07.2019
21 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 4 26.07.2019
22 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 3 26.07.2019
23 MěÚ Dobruška - Upozornění vodoprávního úřadu - nízké průtoky ve vodních tocích 25.07.2019
24 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "účetní obce" 17.07.2019
25 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška 26.06.2019
26 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 26. 6. 2019 17.06.2019
27 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2019 - Prodloužení pachtovní smlouvy 10.06.2019
28 OÚ České Meziříčí - Závěrečný účet obce za rok 2018 03.06.2019
29 OÚ České Meziříčí - Organizační řád ke schválení 03.06.2019
30 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška 27.05.2019
31 OÚ České Meziříčí - Výsledky voleb do EP konaných 24. -. 25. 5. 2019 27.05.2019
32 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 15.05.2019
33 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Oznámení o době a místu konání voleb 09.05.2019
34 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Pozvánka pro členy OVK 30.04.2019
35 Královéhradecká provozní - výsledná kalkulace - vodné, stočné 29.04.2019
36 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování členů OVK 29.04.2019
37 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "knihovník/knihovnice" 26.04.2019
38 Finanční úřad pro KHK - veř.vyhláška - info k dani z nemovitostí 24.04.2019
39 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Zajištění pověřeného pracovníka 12.04.2019
40 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování zapisovatelů 12.04.2019
41 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků 09.04.2019
42 Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy 04.04.2019
43 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1 04.04.2019
44 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2 04.04.2019
45 DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet 29.03.2019
46 OÚ České Meziříčí - Rozpočet Základní školy na rok 2019 26.03.2019
47 OÚ České Meziříčí - Rozpočet Mateřské školy na rok 2019 26.03.2019
48 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - stanovení min. počtu členů OVK 25.03.2019
49 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 18.03.2019
50 MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - územní plán 14.03.2019
51 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 05.03.2019
52 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 13. 3. 2019 04.03.2019
53 OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Obec 25.02.2019
54 OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Základní škola 25.02.2019
55 OÚČeské Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Mateřská škola 25.02.2019
56 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2019 - prodej části pozemku 25.02.2019
57 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2019 - prodej pozemku 25.02.2019
58 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu 19.02.2019
59 Měú Pečky - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí HPS čj. PEC/204/2019 15.02.2019
60 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 2. 2019 13.02.2019
61 Finanční úřad pro KHK - Mimořádné rozšíření úředních hodin 13.02.2019
62 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení 11.02.2019
63 OÚ České Meziříčí - Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 zák. 106/1999 Sb. 31.01.2019
64 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "technik obce" 24.01.2019
65 MěÚ Dobruška - Veř.vyhl. - OOP-přechodná úprava provozu 16.01.2019
66 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení 02.01.2019