Kanalizace - informace
Filtr na titulek 
Kolaudační souhlas na kanalizaci a ČOV 11.09.2015
Kanalizace - technické požadavky na vodoměry 17.06.2015
Informace k připojování nemovitostí na novou kanalizační síť a ČOV 07.10.2014
KANALIZAČNÍ ŘÁD 08.08.2014
Kanalizace - nabídky firem k provedení domovních přípojek 09.11.2014
Kanalizace - setkání občanů v kině 05.05.2014
04-2014 Informace k výstavbě kanalizace 01.04.2014
Kanalizace v tisku 14.11.2013
Informace k plánované uzavírce ul. Julia Fučíka 09.10.2013
Informace ke kanalizaci 14.08.2013
Informace k postupu stavebních prací na obecní kanalizaci 15.06.2013
Kanalizace - výkopové práce 03.06.2013
Informace ke kanalizaci 20.05.2013
25. května - frézování vozovky v ul. Julia Fučíka 24.05.2013
Frézování vozovky 7. a 8. 5. 2013 v ul. Na Nábřeží 07.05.2013
Kanalizace - harmonogram prací 10.04.2013
Info k zahájení prací - jaro 2013 21.03.2013
Kanalizace - pasportizace dotčených nemovitostí 05.10.2012
Kanalizace - Zpráva o stavební připravenosti - srpen 2012 27.08.2012
Obrazové přílohy 24.08.2011
Kanalizační přípojky - info 24.08.2011
Kanalizace obecně 24.08.2011
Nová kanalizace - informační beseda v kině 26.5. 2011 20.05.2011
MěÚ Dobruška - veř. vyhláška rozhodnutí stav. povolení KANALIZACE+ČOV 11.03.2011