Kanalizace - informace
Filtr na titulek 
1 Kolaudační souhlas na kanalizaci a ČOV 11.09.2015
2 Kanalizace - technické požadavky na vodoměry 17.06.2015
3 Informace k připojování nemovitostí na novou kanalizační síť a ČOV 07.10.2014
4 KANALIZAČNÍ ŘÁD 08.08.2014
5 Kanalizace - nabídky firem k provedení domovních přípojek 09.11.2014
6 Kanalizace - setkání občanů v kině 05.05.2014
7 04-2014 Informace k výstavbě kanalizace 01.04.2014
8 Kanalizace v tisku 14.11.2013
9 Informace k plánované uzavírce ul. Julia Fučíka 09.10.2013
10 Informace ke kanalizaci 14.08.2013
11 Informace k postupu stavebních prací na obecní kanalizaci 15.06.2013
12 Kanalizace - výkopové práce 03.06.2013
13 Informace ke kanalizaci 20.05.2013
14 25. května - frézování vozovky v ul. Julia Fučíka 24.05.2013
15 Frézování vozovky 7. a 8. 5. 2013 v ul. Na Nábřeží 07.05.2013
16 Kanalizace - harmonogram prací 10.04.2013
17 Info k zahájení prací - jaro 2013 21.03.2013
18 Kanalizace - pasportizace dotčených nemovitostí 05.10.2012
19 Kanalizace - Zpráva o stavební připravenosti - srpen 2012 27.08.2012
20 Obrazové přílohy 24.08.2011
21 Kanalizační přípojky - info 24.08.2011
22 Kanalizace obecně 24.08.2011
23 Nová kanalizace - informační beseda v kině 26.5. 2011 20.05.2011
24 MěÚ Dobruška - veř. vyhláška rozhodnutí stav. povolení KANALIZACE+ČOV 11.03.2011