Filtr na titulek 
1 Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení 29.12.2014
2 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na veř. zasedání 30. 12. 2014 05.12.2014
3 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2014 - pronájem nebyt. prostor 04.12.2014
4 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2014 - pronájem nebyt. prostor 04.12.2014
5 OÚ České Meziříčí - výběrové řízení - vedoucí Tech. sl. ČM 04.12.2014
6 Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení - dražební vyhláška - 03.12.2014
7 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 20.11.2014
8 OÚ České Meziříčí-Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26. 11. 2014 10.11.2014
9 MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-Opatření obecné povahy 10.11.2014
10 Dražební vyhláška - Skalický Pavel 04.11.2014
11 OÚ České Meziříčí - Oznámení o konání ustavujícího zasedání 27.10.2014
12 Výsledky voleb do senátu - 2. kolo 18.10.2014
13 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 10. - 11. 10. 2014 11.10.2014
14 OS CZ Dražby a.s.-veřejná dražba nemovitosti-Pavel Skalický 06.10.2014
15 MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-Opatření obecné povahy 26.09.2014
16 MěÚ Opočno - Územní rozhodnutí - domovní kanalizační přípojky 17.09.2014
17 Exekuční příkaz a dražební vyhláška - Bronislav Uhlíř 17.09.2014
18 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 9. 2014 08.09.2014
19 Dražební vyhláška - Rajchl Lubomír 02.09.2014
20 Dražební vyhláška - Rajchl Pavel 02.09.2014
21 Dražební vyhláška - Skalický Pavel 02.09.2014
22 OÚ České Meziříčí - Vyhláška - zajištění voleb 10. a 11. října 2014 11.08.2014
23 MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - domovní kanalizační přípojky 25.07.2014
24 MěÚ Opočno - dokumenty k volbám do zastupitelstev obcí 2014 17.07.2014
25 MěÚ Dobruška - veř.vyhl. ozn. o proj.návrhu zadání ÚP ČM 14.07.2014
26 Dražební vyhláška - RD č.p. 78 a pozemky v k.ú. a obci České Meziříčí 02.07.2014
27 Královéhradecký kraj - Záměr č. 51/2014 25.06.2014
28 KrÚ Královéhr.kraje-Ozn.zah.řízení - sběr a odchyt hmyzu 20.06.2014
29 Závěrečný účet obce za rok 2013 11.06.2014
30 MěÚ Dobruška - Ozn. o projednávání návrhu zadání ÚP Rohenice 09.06.2014
31 OÚ České Meziříčí - Pozvání na zastupitelstvo 26.6.2014 09.06.2014
32 Povodí Labe státní podnik - Poldr Mělčany 03.06.2014
33 Výsledky hlasování - Volby do EP 26.05.2014
34 Dražební vyhláška - Skalický Pavel 16.05.2014
35 FÚ pro Královéhr. kraj - daň z nemovitostí na r. 2014 24.04.2014
36 Královéhr.provozní-Vyúčtování 24.04.2014
37 Zeměměřičský úřad-Veřejná vyhláška 09.04.2014
38 St.veterinární správa-Ukončení-varroáza včel 27.03.2014
39 Vyhláška - Zajištění voleb do Evropského parlamentu 24.03.2014
40 OÚ České Meziříčí - Pozvání na zastupitelstvo 13.3.2014 26.02.2014
41 Záměr č. 1/2014 - pronájem nebytových prostor 26.02.2014
42 Návrh rozpočtu 2014 26.02.2014
43 Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko 21.02.2014
44 MěÚ Opočno-spol.úz.rozh. a stav.povolení-Cukerné silo 17.02.2014
45 DSO "Region Novoměstsko" - Rozpočet na rok 2014 30.01.2014
46 MěÚ Opočno - Veř.vyhl.-Cukrovar České Meziříčí 09.01.2014