Filtr na titulek 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 21.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 21.12.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 12. 2015 11.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků 08.12.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 13/2015 prodej pozemku 04.12.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 12/2015 pronájem pozemku 04.12.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 11/2015 výměna a prodej pozemku 04.12.2015
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium 04.12.2015
OÚ České Meziříčí - Rozpočtový výhled 04.12.2015
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení o ukončení dražebního jednání - ŠImkovičová 01.12.2015
Sdělení firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové 30.11.2015
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veř.vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 25.11.2015
Dobrovolný svazek obcí - "Region Novoměstsko"- návrh rozpočtu 2016 20.11.2015
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - splašková kanalizace 19.11.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 25. 11. 2015 18.11.2015
Finanční správa - platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 12.11.2015
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veř.vyhláška - návrh na vydání opatření obecné povahy 11.11.2015
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - PD splašková kanalizace České Meziříčí 03.11.2015
Česká telekomunikační infrastruktura - "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" 30.10.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2015 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení 22.10.2015
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - rekonstrukce jednotné kanalizace 21.10.2015
Exekutorský úřad Klatovy - Exekuční příkaz Šimkovičová Anna 25.09.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 30. 9. 2015 22.09.2015
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - PD rekonstrukce jednotné kanalizace, stoka D2, D2-1,D2-2, České Meziříčí 16.09.2015
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11.09.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výzva občanům, informace pro veřejnost, 09.09.2015
Královéhradecký kraj - rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek 18.08.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 9/2015 - pronájem nebytových prostor - cukrárna 12.08.2015
Královéhradecký kraj - Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek 07.08.2015
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek 03.08.2015
Veřejná zakázka malého rozsahu - dětské hřiště u ZŠ a MŠ 23.07.2015
Písemná výzva k podání nabídek - "Svážíme bioodpad z obce České Meziříčí" 21.07.2015
Ministerstvo životního prostředí - veř.vyhl.- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 20.07.2015
Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška - David Silver 20.07.2015
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Věra Jirčíková 30.06.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 6. 2015 16.06.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 + Požární řád 09.06.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání 11. 6. 2015 04.06.2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2015 - pronájem nebytových prostor 04.06.2015
Krajský úřad Královéhr.kraje-Řízení o povolení výjimek - Zbytka 21.05.2015
Krajská veterinární správa - ukončení MVO - tularemie zajíců 14.05.2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 19. 5. 2015 11.05.2015
Exekutorský úřad Pardubice - dražební vyhláška-Hájkovi 06.05.2015
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí pro rok 2015 28.04.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - čištění usazovacích rybníčků 20.04.2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - izolační práce v domě čp. 380 20.04.2015
Ministerstvo živ.prostředí - Návrh opatření obecné povahy 16.04.2015
Exekutorský úřad Plzeň-sever-Dražební vyhláška - Rajchl Lubomír 16.04.2015
Královéhradecká provozní - Výsledná kalkulace za rok 2014 25.03.2015
OÚ České Meziříčí - Veř.vyhl.-Hromadný předpisný seznam 09.03.2015
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2