ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
PDF Tisk Email

Úplné znění - schváleno usnesením Zastupitelstva obce České Meziříčí dne 13.3.2019
Záznam o účinnosti Územního plánu:
Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce České Meziříčí:
Číslo usnesení: 5/2019
Datum vydání:  13.3.2019
Datum nabytí účinnosti: 29.3.2019
Pořizovatel: Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing. Jana Šanovcová
Funkce: referentka


Územní plán název obce České Meziříčí byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.