Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - Zákaz konání akcí nad 100 osob Tisk