Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Tisk


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal o zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2020. Seznam je umístěn na tomto odkazu: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2138-0-85/