MěÚ Dobruška - Veř. vyhl.- přechodná úprava provozu Tisk