Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Tisk


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) obdržel od ČÚZK podle § 64
zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně
identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2021. Spolu s výzvou občanům a informací pro veřejnost
jej naleznete na: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku