Odpočinkové místo v aleji Tisk

Odpočinková sestava z fondu Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko

Naše obec je kromě členství v Euroregionu Glacensis od roku 2007 také členem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, který sdružuje 30 obcí se zhruba 24.000 obyvateli. Společně s Královou Lhotou, Rohenicemi a Slavětínem jsme nejzápadnějšími členy tohoto sdružení. Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko vytváří podmínky pro hospodářský, sociální, kulturní rozvoj území svazku jako celku i jeho jednotlivých členských obcí. Důraz je kladen na rozvoj cestovního ruchu, podporu podnikatelského prostředí, zkvalitnění  dopravní a technické infrastruktury a podporu činnosti svazku s cílem prosazování společných zájmů. Naše členství přináší kromě naplňování této vize i hmatatelné výsledky, kterými jsou např. betonové kontejnery na květiny (2009), 2 ks informační panely na měření rychlosti vozidel (2010), 2 ks žluté plastové nádoby na zimní posyp (2011),  dataprojektor (2012), 5 ks fotopastí nebo čtyřjazyčné cyklomapy regionu (2014). Posledním příspěvkem DSO Region Novoměstsko je instalace odpočinkové sestavy se stojanem na kola a odpadkovým košem (2019), který je umístěn na konci aleje u hřbitova.

 Mapa DSO Region Novoměstsko