Poplatky za odpady a psy Tisk

Poplatky za svoz odpadů a za psy pro letošní rok je možné hradit od 10. ledna 2022 v pokladně obecního úřadu v hotovosti nebo platební kartou v úředních dnech pondělí nebo středu od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin nebo převodem na účet č. 1240062379/0800. Poplatek za svoz odpadů činí 400 Kč za osobu a poplatek za 1. psa činí 100 Kč, za 2. a každého dalšího 200 Kč. Splatnost obou poplatků je 30. 4. 2022. Z důvodu identifikace platby převodem na účet je nutné vždy uvést variabilní symbol, který Vám bude sdělen i s výší poplatku na telefonním čísle 494661020 nebo na e-mailu info@ceskemezirici.cz.