Důležité zákony Tisk

zák. č. 106/1999 Sb.

zák. č. 128/2000 Sb.

zák. č. 148/1998 Sb.

zák. č. 256/1992 Sb.

zák. č. 71/1967 Sb.

zák. č. 89/2012 Sb.

zák. č. 513/1991 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

o obcích

o utajovaných skutečnostech

o ochraně osobních údajů

o správním řízení

nový občanský zákoník

obchodní zákoník