KÚ Královéhr. kraje, odbor živ. prostředí - Rozhodnutí Tisk

Rozhodnutí o ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Orlice na toku DědinyRozhodnutí o ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Orlice na toku Dědiny