DSO Region Novoměstsko - podklady závěrečného účtu Tisk
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region NovoměstskoZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Novoměstsko

Rozpočet DSO Rozpočet DSO "Region Novoměstsko" k 31. 12. 2011 

Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2011Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2011