Magistrát města HK - Veřejná vyhláška: Návrh stanovení Ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Orlice Tisk
Veřejná vyhláška: Návrh stanovení Ochranného pásma II. stupně povrchového vodního zdroje Orlice pro katastrální území České Meziříčí Veřejná vyhláška: Návrh stanovení Ochranného pásma II. stupně povrchového vodního zdroje Orlice pro katastrální území České Meziříčí