Sběr nebezpečných odpadů proběhne v liistopadu Tisk