Změna termínu svozu separovaného odpadu v r. 2014 Tisk

Marius Pedersen a.s. sděluje, že v důsledku optimalizace svozových tras mění od prvního týdne r. 2014 svozový den sparovaného odpadu:

PLASTY:
čtvrtek
PAPÍR:  středa