Fotodokumentace výkopových a zemních prací stavby kanalizace Tisk

2013 prosinec průchod pod řekou1
2013 prosinec průchod pod řekou2
2013 listopad zemní práce po betonáži ČOV, výkop v ul. Nad Dědinou
2013 září
betonování ČOV
2013 září armování objektu ČOV
2013 srpen výkopové práce na základové desce pod ČOV
2013 srpen přečerpávací stanice v ul. Jul. Fučíka
2013 srpen archeologický průzkum v prostoru budovy ČOV
2013 červenec
výkop v ulici Na Nábřeží
2013 červen výkop v ulici Jul. Fučíka (od Mochovské ul.)
2013 květen frézování povrchu komunikací v ulici J. Fučíka a Na Nábřeží
2012 prosinec skrývka terénu pro přístupovou cestu k ČOV