Spolky v Českém Meziříčí Tisk

Důchodci od Dědiny, občanské sdružení Aktuality Archiv
Myslivecké sdružení České Meziříčí Aktuality Archiv
Sbor dobrovolných hasičů Aktuality Archiv
Český svaz včelařů Aktuality Archiv