Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - izolační práce v domě čp. 380 Tisk