Obec České Meziříčí - Záměr č. 2/2018 - prodej pozemku Tisk