Obec České Meziříčí - Záměr č. 3/2018 - prodej pozemku Tisk