Obec České Meziříčí - Záměr č. 5/2018 - prodej pozemku Tisk