Obec České Meziříčí - Záměr č. 7/2018 - prodej pozemku Tisk